WiTdrive 07 – บทสนทนาระหว่างขับรถว่าด้วยการปีนคิลิมันจาโร กับคุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

 

16299813_1193874407317045_6346719797874304348_o

16426305_10154519162753386_2857388326633185947_n

16463123_1197656830272136_1389373567228111929_o

16252123_10154513073393386_5262955877756074606_o

16508006_1196673083703844_2817629731052067926_n

 

รูปเสริมจากเน็ต

Barranco Wall
Image result for kilimanjaro barranco wall

Image result for kilimanjaro barranco wall

ต้นประหลาดระหว่างทางขึ้น  Senecio kilimanjari

Image result for senecio kilimanjari

File:Senecio kilimanjari Tanzania.jpg

#WiTcast ตอนพิเศษ #WiTdrive 07 – บทสนทนาระหว่างขับรถว่าด้วยการปีนยอดคิลิมันจาโร กับคุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุลhttp://witcastthailand.com/witdrive-07/

Posted by WiTcast on Saturday, February 4, 2017

WiTdrive 06 – บทสนทนาระหว่างขับรถว่าด้วยต่อมไทรอยด์ และบทเรียนจากการไม่สบาย

ตอนนี้อาบันเปิดใจเล่าเรื่องอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของตน

#WiTcast พิเศษ #WiTdrive 06 บทสนทนาระหว่างขับรถ ว่าด้วยต่อมไทรอยด์ และข้อคิดจากการไม่สบาย http://witcastthailand.com/witdrive-06/

Posted by WiTcast on Friday, January 27, 2017

ลิงค์ไปโพสต์เฟซบุคประจำตอน มาคอมเม้นย้อนหลังกันได้นะ