WiTcast ep 59.1 – Nobel vs Ig Nobel 2017 ตอนที่ 1

สปอนเซอร์ประจำตอน – IP IDE CEnter
facebook.com/IpIdeThailand

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual Property Innovation Driven Enterprise Center : IP IDE Center) โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจนวัตกรรม โดยทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการนำข้อมูล และองค์ความรู้ไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจและการค้าของไทย

นัดหมายรับคำปรึกษา: 02-547-5026
DIP HOT LINE 1368

คลิกอ่าน 7 สิทธิบัตรสุดเพี้ยนจาก Google


ประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิโลกสีเขียว

ประกวดเขียน “เรื่องเล่าสัตว์ป่าคนไม่รัก” ดูรายละเอียดได้ตามลิงค์นี้

 


รางวัล Ig Nobel ที่พูดถึงในตอน

วิดิโอพิธีมอบรางวัล

วิดิโอเล็คเชอร์พิเศษ (เรื่องดิเจอริดู อยู่นาที 31:34)

สาขาฟิสิกส์ – มอบให้นักวิจัยผู้ใช้พลศาสตร์ของไหลอธิบายว่าแมวเป็นได้ทั้งของแข็งและของเหลว

PHYSICS PRIZE [FRANCE, SINGAPORE, USA] — Marc-Antoine Fardin, for using fluid dynamics to probe the question “Can a Cat Be Both a Solid and a Liquid?”

REFERENCE: “On the Rheology of Cats,” Marc-Antoine Fardin, Rheology Bulletin, vol. 83, 2, July 2014, pp. 16-17 and 30.

WHO ATTENDED THE CEREMONY: Marc-Antoine Fardin


สาขาสันติภาพ –
มอบให้ทีมวิจัยที่สาธิตว่าการเล่น “ดิดเจอริดู” เป็นประจำ ช่วยรักษาโรคนอนกรน (Sleep Apnea) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


PEACE PRIZE
 [SWITZERLAND, CANADA, THE NETHERLANDS, USA] — Milo PuhanAlex SuarezChristian Lo Cascio, Alfred Zahn, Markus Heitz, and Otto Braendli, for demonstrating that regular playing of a didgeridoo is an effective treatment for obstructive sleep apnoea and snoring.

REFERENCE: “Didgeridoo Playing as Alternative Treatment for Obstructive Sleep Apnoea Syndrome: Randomised Controlled Trial,” Milo A. Puhan, Alex Suarez, Christian Lo Cascio, Alfred Zahn, Markus Heitz and Otto Braendli, BMJ, vol. 332 December 2006.

WHO ATTENDED THE CEREMONY: Milo Puhan, Christian Lo Cascio, Markus Heitz, Alex Suarez. NOTE: Alex Suarez was the first patient, and was the inspiration for the study.

สาขาเศรษฐศาสตร์ – มอบให้ทีมที่ทดลองว่าการจับจระเข้ส่งผลอย่างไรต่อพฤติกรรมการพนัน

ECONOMICS PRIZE [AUSTRALIA, USA] — Matthew Rockloff and Nancy Greer, for their experiments to see how contact with a live crocodile affects a person’s willingness to gamble.

REFERENCE: “Never Smile at a Crocodile: Betting on Electronic Gaming Machines is Intensified by Reptile-Induced Arousal,” Matthew J. Rockloff and Nancy Greer, Journal of Gambling Studies, vol. 26, no. 4, December 2010, pp. 571-81.

WHO ATTENDED THE CEREMONY: Matthew Rockloff and Nancy Greer

 

สาขากายวิภาค – มอบให้นักวิจัยผู้ศึกษาว่าทำไมคนแก่ถึงหูใหญ่

ANATOMY PRIZE [UK] — James Heathcote, for his medical research study “Why Do Old Men Have Big Ears?”

REFERENCE: “Why Do Old Men Have Big Ears?” James A. Heathcote, British Medical Journal, vol. 311, 1995, p. 1668.

WHO ATTENDED THE CEREMONY: James Heathcote

 

สาขาชีววิทยา – มอบให้กับทีมวิจัยที่ค้นพบแมลงถ้ำซึ่ง ตัวเมียมีจู๋ ตัวผู้มีจิ๋ม

BIOLOGY PRIZE [JAPAN, BRAZIL, SWITZERLAND] — Kazunori Yoshizawa, Rodrigo Ferreira, Yoshitaka Kamimura, and Charles Lienhard, for their discovery of a female penis, and a male vagina, in a cave insect.

REFERENCE: “Female Penis, Male Vagina and Their Correlated Evolution in a Cave Insect,” Kazunori Yoshizawa, Rodrigo L. Ferreira, Yoshitaka Kamimura, Charles Lienhard, Current Biology, vol. 24, no. 9, 2014, pp. 1006-1010.

WHO ATTENDED THE CEREMONY: They delivered a short video acceptance speech, filmed in a cave.

สาขาพลศาสตร์ของไหล – มอบให้กับผู้ศึกษาการกระฉอกของกาแฟขณะเดินถอยหลัง

FLUID DYNAMICS PRIZE [SOUTH KOREA, USA] — Jiwon Han, for studying the dynamics of liquid-sloshing, to learn what happens when a person walks backwards while carrying a cup of coffee. REFERENCE: “A Study on the Coffee Spilling Phenomena in the Low Impulse Regime,” Jiwon Han, Achievements in the Life Sciences, vol. 10, no. 1, 2016, pp. 87-101.

WHO ATTENDED THE CEREMONY: Jiwon (“Jesse”) Han

NOTE: Jiwon Han was a high school student when he wrote the paper, at Korean Minjok Leadership Academy, Gangwon-do, Republic of Korea.

 

สาขาโภชนาการ – มอบให้กับรายงานการค้นพบเป็นครั้งแรก ว่าค้างคาวดูดเลือดขนขาอุยมีพฤติกรรมดื่มเลือดมนุษย์เป็นอาหาร

 

NUTRITION PRIZE [BRAZIL, CANADA, SPAIN] — Fernanda Ito, Enrico Bernard, and Rodrigo Torres, for the first scientific report of human blood in the diet of the hairy-legged vampire bat

REFERENCE: “What is for Dinner? First Report of Human Blood in the Diet of the Hairy-Legged Vampire Bat Diphylla ecaudata,” Fernanda Ito, Enrico Bernard, and Rodrigo A. Torres, Acta Chiropterologica, vol. 18, no. 2, December 2016, pp. 509-515.

WHO ATTENDED THE CEREMONY: The winners delivered their acceptance speech via recorded video.

 

สาขาการแพทย์ – มอบให้กับงานวิจัยแสกนสมองคนเกลียดชีส

MEDICINE PRIZE [FRANCE, UK] — Jean-Pierre RoyetDavid MeunierNicolas TorquetAnne-Marie Mouly, and Tao Jiang, for using advanced brain-scanning technology to measure the extent to which some people are disgusted by cheese.

REFERENCE: “The Neural Bases of Disgust for Cheese: An fMRI Study,” Jean-Pierre Royet, David Meunier, Nicolas Torquet, Anne-Marie Mouly and Tao Jiang, Frontiers in Human Neuroscience, vol. 10, October 2016, article 511.

WHO ATTENDED THE CEREMONY: The winners delivered their acceptance speech via recorded video.

สาขา Cognition – มอบให้กับทีมวิจัยที่ค้นพบว่าฝาจำนวนมากไม่สามารถแยกหน้าตัวเองออกจากคู่แฝดได้

COGNITION PRIZE [ITALY, SPAIN, UK] — Matteo MartiniIlaria BufalariMaria Antonietta Stazi, and Salvatore Maria Aglioti, for demonstrating that many identical twins cannot tell themselves apart visually.

REFERENCE: “Is That Me or My Twin? Lack of Self-Face Recognition Advantage in Identical Twins,” Matteo Martini, Ilaria Bufalari, Maria Antonietta Stazi, Salvatore Maria Aglioti, PLoS ONE, vol. 10, no. 4, 2015: e0120900.

WHO ATTENDED THE CEREMONY: Matteo Martini, Ilaria Bufalari

 

สาขาสูติศาสตร์ – มอบให้กับทีมวิจัยที่ค้นพบว่า ทารกในครรภ์ตอบสนองต่อเสียงดนตรีที่เล่นผ่านลำโพงสอดผ่านช่องคลอดของแม่  มากกว่าลำโพงที่วางไว้บนหน้าท้องเฉยๆ (นวตกรรม Babypod)

#WiTcast 59.1 – Nobel vs Ig Nobel 2017 – ตอนประจำปี เลทแต่ลึกhttp://www.witcastthailand.com/witcast-ep-59-1/

Posted by WiTcast on Wednesday, 8 November 2017

WiTcast – episode 37.2 Nobel vs Ig Nobel 2015 (ต่อ)

รางวัลอิกโนเบล ภาษาศาสตร์ ความสากลของคำว่า “หา?” / อิกโนเบล สาขาบริหาร ภัยพิบัติกับนิสัยเสี่ยงของ CEO / อิกโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ นโยบายตำรวจไทยให้เงินตำรวจที่ไม่รับสินบน / อิกโนเบล การแพทย์ งานวิจัยประโยชน์ของการจุมพิศ / อิกโนเบล ชีววิทยา ไม้เสียบตูดไก่กับท่าเดินไดโนเสาร์ /  อิกโนเบล คณิตศาสตร์ ความเป็นไปได้ของการมีลูก 888 คน


 

SHOW NOTE

IG Nobel 2015
ภาษาศาสตร์

 

วิจัยพบว่า คำว่า หา? เป็นคำที่พบได้ในแทบทุกภาษาของมนุษย์ – ซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไม

discovering that the word “huh?” (or its equivalent) seems to exist in every human language — and for not being quite sure why. – 1

รับรางวัล นาที 34:36

 

nobel1

 

รางวัลบริหาร

Management Prize

ค้นพบว่าผู้นำด้านธุรกิจจำนวนมาก พัฒนาบุคลิกชอบเสี่ยงตั้งแต่วัยเยาว์ โดยเริ่มต้นหลังเผชิญกับหายนะทางธรรมชาติบางอย่าง (เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สุนามิ ไฟไหม้ป่า) ซึ่งตัวเองไม่ได้รับผลเสียหายโดยตรง

for discovering that many business leaders developed in childhood a fondness for risk-taking, when they experienced natural disasters (such as earthquakes, volcanic eruptions, tsunamis, and wildfires) that — for them — had no dire personal consequences. –1

 

รางวัลเศรษฐศาสตร์
ECONOMICS PRIZE

Bangkok Metropolitan Police ตำรวจนครบาล กรุงเทพ

นโยบายมอบเงินรางวัลให้แก่ตำรวจผู้ไม่ยอมรับเงินสินบน

for offering to pay policemen extra cash if the policemen refuse to take bribes.

nobel2

http://www.khaosodenglish.com/detail.php?newsid=1412763998  8 October 2014.

http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReE1qYzBOelF5T1E9PQ==

ร.ต.ต.เสรี ไตรวงษ์ และ ด.ต.นรินทร์ ฟักบำรุง สน.วัดพระยาไกร ได้ทำการจับกุม นายบันเทิง ทองปาน อายุ 36 ปีขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า ลงมาจากสะพานกรุงเทพฝั่งขาเข้า แล้วได้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเจริญกรุง 80 เป็นการฝ่าฝืนกฎจราจรห้ามเลี้ยวซ้าย ด.ต.นรินทร์ จึงเรียกตรวจและแจ้งขอหาให้นายบันเทิงทราบ

โดยขณะที่ ด.ต.นรินทร์ กำลังออกใบสั่ง นายบันเทิง ได้ยื่นเงินจำนวน 100 บาท เพื่อขอให้ไม่ให้ออกใบสั่ง ร.ต.ต.เสรี จึงได้ใช้มือถือถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ในข้อหา “ให้สินบนเจ้าพนักงาน เพื่อจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่”ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 144

ทั้งนี้เบื้องต้น นายบันเทิง ผู้ต้องหาได้ประกันตัวออกไปในวงเงิน 70,000 บาท จากนั้น พล.ต.ต.อดุลย์ ได้มอบรางวัลจำนวน 1 หมื่นบาท แก่ ด.ต.นรินทร์

ด.ต.นรินทร์ กล่าวฝากว่า ไม่อยากให้เพื่อนตำรวจจราจร รับเงินสินบน มันจะทำให้ถูกดูหมิ่นดูแคลนและถือเป็นการ ใช้เครื่องแบบหากิน ทำอะไรให้ถูกต้องดีกว่า สบายใจด้วย

สำหรับการที่รองผชน. ได้ประกาศมอบเงินรางวัล ให้กับตำรวจที่ไม่รับสินบน ถือว่าจะทำให้ลูกน้องมีกำลังใจ เกิดมุมมองที่ดีขึ้นถึงการใส่ใจของผู้บังคับบัญชา ส่วนตัวตนก็ไม่รู้มาก่อนว่าถ้าจับกุมได้แล้วจะได้เงินรางวัล ที่ทำไปตนคิดว่ามันคือหน้าที่ ทั้งนี้ฝากให้ประชาชนว่าอย่าเอาเงินมาให้เจ้าหน้าที่เลย มันล่อใจให้อยากได้

—–

 

Medicine การแพทย์

ผลประโยชน์ทางการแพทย์ของการจูบอย่างดูดดื่ม รวมถึงการพลอดรักอื่นๆ

for experiments to study the biomedical benefits or biomedical consequences of intense kissing (and other intimate, interpersonal activities).-1,2,3,4

kimata

Sexual intercourse had no effect on skin weal responses induced by histamine in normal subjects. In contrast, sexual intercourse significantly reduced skin weal responses induced by Japanese cedar pollen or house dust mite, while it did not reduce skin weal responses induced by histamine in allergic patients. This is the first report that sexual intercourse reduces specifically allergen-induced responses in allergic patients.

nobel3

ทีม SLOVAKIA ที่วิจัยการจูบแนวนิติเวช

nobel4

 

รางวัลชีววิทยา

BIOLOGY PRIZE

ทีมวิจัยที่สังเกตพบว่า เมื่อคุณเอากิ่งไม้ไปต่อที่ปลายตูดไก่ ไก่นั้นจะมีท่าเดินเหมือนไดโนเสาร์

 for observing that when you attach a weighted stick to the rear end of a chicken, the chicken then walks in a manner similar to that in which dinosaurs are thought to have walked. –1

nobel9nobel10

สาธิตการเดินนาทีที่ 1:13:33

 

 

รางวัลคณิตศาสตร์

MATHEMATICS PRIZE

ทีมวิจัยพยายามใช้คณิตศาสตร์วิเคราะห์ว่า  Moulay Ismael the Bloodthirsty, the Sharifian Emperor of Morocco ชายเจ้าของสถิติมีลูกมากที่สุดรับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ คือ 888 คน (ตามกินเนส) ระหว่างปี 1697-1727 / 30 ปี / ใช้คณิตศาสร์วิเคราะห์ว่าสามารถเป็นไปได้หรือไม่ และอย่างไ

for trying to use mathematical techniques to determine whether and how Moulay Ismael the Bloodthirsty, the Sharifian Emperor of Morocco, managed, during the years from 1697 through 1727, to father 888 children. –1

 

nobel5 nobel6 nobel7

nobel8

 

#WiTcast ep 37.2 – มาลุย Ig Nobel กันต่อ!http://witcastthailand.com/witcast-episode-37-2/ป.ล. รูปจากสองปีก่อน ที่งานสัปดาห์หนังสือ

Posted by WiTcast on Friday, January 8, 2016