Thronecast – รีวิว Game of Thrones s06e02-03 “Home” ควบ “Oathbreaker”

แชร์เรื่องนี้ต่อ

ฟังจาก youtube

 

ทดสอบการ live ครั้งแรก เทคโนโลยียังไม่ค่อยเวิร์กนัก