Thronecast – รีวิว Game of Thrones s06e07 ตอน The Broken Man

แชร์เรื่องนี้ต่อ

รายการเวอร์ชั่นตัดต่อแล้ว + ละครพิเศษ (มีเฉพาะเสียง)

เวอร์ชั่นจัดสด

เพลงเปิดเวอร์ชั่นเด็กสตาร์คร้องเอง

เพลงเปิดเวอร์ชั่นอินเดีย

โพสต์เม้าแหลกหลังดูจบ

https://www.facebook.com/thronecastthailand/posts/1724322851179726