WiTcast ep 54 – Fat Mirror

แชร์เรื่องนี้ต่อ

อ.สิริพร ฉัตรทิพากร แขกรับเชิญจาก WiTThai ตอนอ้วนอัลไซเมอร์ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และคุยอัพเดทผลวิจัยล่าสุดกับ WiTcast คราวนี้ไปดูความอ้วนในเพศชายบ้าง

บรรยากาศงานประกาศรางวัล ผมเขียนบันทึกเป็นโน้ตไว้หน้านี้ครับ

 

เทศกาลประกวดชายอ้วน1,2
* แก้ข้อมูลเล็กน้อย ในตอนบอกว่าเป็นการประกวดปีล่าสุด แต่แหล่งนี้บอกว่าภาพจากปี 2013 ครับ

 

คลิปคุณ Percy Edwards  คนทำเสียงเอเลี่ยน –1

สารคดีเบื้องหลัง Alien (1979)

สถิติ ETDA
สื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม 3 อันดับ พบว่า อันดับแรก ได้แก่ YouTube มีผู้ใช้งานมากถึง 97.3% รองลงมา คือ Facebook และ Line มีผู้ใช้งานคิดเป็น 94.8% และ 94.6% ตามลำดับ

 

#WiTcast ep 54 – FAT MIRROR https://www.witcastthailand.com/witcast-ep-54/อาบันเล่าประสบการณ์ Black Mirror / อัพเดทงานวิจัยอ้วนอัลไซเมอร์ในชาย / เทศกาลประกวดชายอ้วนที่เอธิโอเปีย / เฉลย WiT Game

Posted by WiTcast on Saturday, 17 June 2017