WiTcast – episode 11.2 ดูดาว / ดาวหาง / ตอบจดหมาย / WiT Quiz

แชร์เรื่องนี้ต่อ

SHOW NOTE

ป๋องแป๋งเล่าประสบการณ์พาเด็กขึ้นไปดูดาวบนดอย / ความรู้เกี่ยวกับดาวหาง / เล่น WiT Quizz กับเด็กๆ / คุยสรุปงานกันในรถ / ถามคำถาม WiT game