WiTcast – episode 11.2 ดูดาว / ดาวหาง / ตอบจดหมาย / WiT Quiz

แชร์เรื่องนี้ต่อ

SHOW NOTE

ป๋องแป๋งเล่าประสบการณ์พาเด็กขึ้นไปดูดาวบนดอย / ความรู้เกี่ยวกับดาวหาง / เล่น WiT Quizz กับเด็กๆ / คุยสรุปงานกันในรถ / ถามคำถาม WiT game

ขอบ่นระบายต่อฟ้าดินหน่อยนะครับ คือกำลังตัดต่อ Witcast 11.2 พบว่าเสียงแม่งห่วยนรกมากจนแทบทนไม่ได้ ไอ้ก้องนี่ยังไม่เท่าไหร…

Posted by WiTcast on Saturday, 3 November 2012

WiTcast 11.2 ใหม่ เสียงดีขึ้นจาก 11.1 ถึง 50% อยากให้ลองสัมผัสด้วยตัวเอง

Posted by WiTcast on Wednesday, 7 November 2012