WiTcast – episode 17.2 มะเร็งกับวิวัฒนาการ / แขกรับเชิญ – พี่เอ้ว ชัชพล

แชร์เรื่องนี้ต่อ

SHOW NOTE

คุยเรื่องต้นกำเนิด “มะเร็ง” กับหมอเอ้ว ชัชพล เกียรติขจรธาดา

adenokarzinome

รายละเอียดรูปเซลมะเร็งข้างบน – 1,2,3

หนังสือของพี่เอ้วมี 2 เล่มชื่อ “เรื่องเล่าจากร่างกาย” และ “เหตุผลของธรรมชาติ”
หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

บรรยากาศห้องอัด

studio

photo 1

cancer growth

เซลมะเร็งในร่างกายค่อยๆ วิวัฒนาการผ่านกระบวนการคัดเลือก เปรียบได้กับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตระดับใหญ่ – 1,2,3,4,5,6,7,

cancer4cancer5

ถ้าอยากอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติและที่มาของมะเร็ง เล่มนี้น่าสนใจครับ
The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer

– เรื่อง trade off
body2

 

เรื่องวิถีชีวิตปัจจุบันที่เปลี่ยนเร็วจนร่างกายวิวัฒนาการตามไม่ทัน จึงเป็นเหตุให้เกิดโรคต่างๆ

– การใช้มุมมองของวิวัฒนาการวิเคราะห์ที่มาของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เรียกว่าศาสตร์แขนง Darwinian medicine หรือ Evolutionary medicine –1,2,3,4,5

 

/

/

/

รวมพวกปรสิตทั้งหลายที่พูดถึง

Toxoplasma gondii ทำให้หนูไม่กลัวแมว

– พยาธิ Leucochloridium paradoxum ที่ทำให้หอยทากตาปูดเหมือนหนอน ล่อนกมาจิกกิน

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=fkiL-v4X8w8]

– รา cordyceps ที่ทำให้มดกลายเป็นซอมบี้


– พยาธิ hairworm ที่ทำให้ตั๊กแตนโดดน้ำตาย – วิดิโอ

 

/

/

/

ส่วนนี่คือเจ้าตุ๊กตาเต่าเบร้อตัวที่ป๋องแป๋งขำไม่หยุด
จริงๆ มันคือของเล่นหมาแหละ แต่ผมชอบมากเลยเอามาตั้งโต๊ะซะ

photo 6

photo 7

photo 9