WiTcast – episode 26.1 แขกรับเชิญจากเกาหลี / WiT news / เก็บตกภาพหลอน

แชร์เรื่องนี้ต่อ

ต้อนรับน้องเปตองจากเกาหลี / WiT news 1. กินกาแฟเวลาไหนดีสุด 2. เม็ดเลือดกุ้งแปลงร่างเป็นเซลประสาทได้ / วิถีชีวิตนร.ไทยในเกาหลี / ต้อนรับคุณก๊อก Oxford / ตำนานกกน.สีรุ้ง / เก็บตกเรื่องภาพหลอนต่อจากตอนสมอง @TKpark / จดหมายคุณไวรัสไก่ ผู้เคยหลอนแบบชาร์ลส์ โบเนต์?

 

SHOW NOTE

กินกาแฟช่วงไหนดีสุด – 1,2,3

besttime4coffee2-i(3coffee-jp

 

 ปป.เคยสาธิตเรื่อง Power pose กับระดับฮอร์โมน Cortisol ใน witcast ตอน 11.1

Cortisol ในน้ำตา –1,2,3

กุ้ง (crayfish) สามารถเปลี่ยนเลือดให้เป็นเซลประสาท – 1,2,3,4,5,6

สีเลือดแมงดาทะเล – hemocyanin

 มหาวิทยาลัย KAIST

รายละเอียดทุนไปเรียนเกาหลี –1,2

ก่อนหน้านี้คุณไวรัสไก่เคยเขียนมาเล่าประสบการณ์ซินเนสทีเซีย ใน witcast ตอน 5

ติดตามทวิตเตอร์เขาได้ที่ @virusfowl + อ่านบล็อกที่ http://virusfowl.wordpress.com/

 

ประมวลภาพกับแขกรับเชิญ เปตองและคุณก๊อก + พิธีกรรมกินอ้นหลังเลิกงาน

 

เว็บเล่าข่าววิทย์ของเปตอง AroundScience.com

AroundScience