WiTcast – episode 27.2 Nobel vs. Ig Nobel ต่อ

แชร์เรื่องนี้ต่อ

สรุปเนื้อหาในตอน

รางวัลอิกโนเบล 2014 / สัมประสิทธิ์ความลื่นของกล้วย / ปรากฏการณ์คนเห็นหน้าพระเยซูบนขนมปังปิ้ง / คนนอนดึกมักหลงตัวเอง หลอกใช้คนอื่น และเลือดเย็น /หมาขี้เยี่ยวตามแนวสนามแม่เหล็กโลกทิศเหนือ-ใต้ / เบคอนยัดจมูก รักษาเลือดกำเดา / ชายแต่งตัวเป็นหมีขาว ย่องเข้าหากวาง / แหนมขี้เด็ก /

————————————————————-

SHOW NOTE

IG Nobel

สาขาฟิสิกส์ (นาที 15:17 ในวิดิโอ)
“ค่าสัมประสิทธิ์ความลื่นของกล้วย”
PHYSICS PRIZE [JAPAN]: Kiyoshi Mabuchi, Kensei Tanaka, Daichi Uchijima and Rina Sakai, for measuring the amount of friction between a shoe and a banana skin, and between a banana skin and the floor, when a person steps on a banana skin that’s on the floor.

REFERENCE: “Frictional Coefficient under Banana Skin,” Kiyoshi Mabuchi, Kensei Tanaka, Daichi Uchijima and Rina Sakai, Tribology Online 7, no. 3, 2012, pp. 147-151.

WHO ATTENDED THE CEREMONY: Kiyoshi Mabuchi

 

สาขา ประสาทวิทยา

“แสกนสมองเพื่อพยายามเข้าใจปรากฏการณ์คนเห็นหน้าพระเยซูบนขนมปังปิ้ง”

NEUROSCIENCE PRIZE [CHINA, CANADA]: Jiangang Liu, Jun Li, Lu Feng, Ling Li, Jie Tian, and Kang Lee, for trying to understand what happens in the brains of people who see the face of Jesus in a piece of toast.

REFERENCE: “Seeing Jesus in Toast: Neural and Behavioral Correlates of Face Pareidolia,” Jiangang Liu, Jun Li, Lu Feng, Ling Li, Jie Tian, Kang Lee, Cortex, vol. 53, April 2014, Pages 60–77. The authors are at School of Computer and Information Technology, Beijing Jiaotong University, Xidian University, the Institute of Automation Chinese Academy of Sciences, Beijing, China, and the University of Toronto, Canada.

WHO ATTENDED THE CEREMONY: Kang Lee

สาขา จิตวิทยา

“โดยเฉลี่ย คนนอนดึกมักหลงตัวเอง หลอกใช้คนอื่น และเลือดเย็นกว่าคนที่นอนเร็วตื่นเช้า”

PSYCHOLOGY PRIZE [AUSTRALIA, UK, USA]: Peter K. Jonason, Amy Jones, and Minna Lyons, for amassing evidence that people who habitually stay up late are, on average, more self-admiring, more manipulative, and more psychopathic than people who habitually arise early in the morning.

REFERENCE: “Creatures of the Night: Chronotypes and the Dark Triad Traits,” Peter K. Jonason, Amy Jones, and Minna Lyons, Personality and Individual Differences, vol. 55, no. 5, 2013, pp. 538-541.

WHO ATTENDED THE CEREMONY: Peter Jonason

สาขา สาธารณสุข

“การเลี้ยงแมวเป็นภัยต่อสุขภาพจิตอย่างไรบ้าง”

PUBLIC HEALTH PRIZE [CZECH REPUBLIC, JAPAN, USA, INDIA]:Jaroslav Flegr, Jan Havlíček and Jitka Hanušova-Lindova, and to David Hanauer, Naren Ramakrishnan, Lisa Seyfried, for investigating whether it is mentally hazardous for a human being to own a cat.

REFERENCE: “Changes in personality profile of young women with latent toxoplasmosis,” Jaroslav Flegr and Jan Havlicek, Folia Parasitologica, vol. 46, 1999, pp. 22-28.

REFERENCE: “Decreased level of psychobiological factor novelty seeking and lower intelligence in men latently infected with the protozoan parasite Toxoplasma gondii Dopamine, a missing link between schizophrenia and toxoplasmosis?” Jaroslav Flegr, Marek Preiss, Jiřı́ Klose, Jan Havlı́ček, Martina Vitáková, and Petr Kodym, Biological Psychology, vol. 63, 2003, pp. 253–268.

REFERENCE: “Describing the Relationship between Cat Bites and Human Depression Using Data from an Electronic Health Record,” David Hanauer, Naren Ramakrishnan, Lisa Seyfried, PLoS ONE, vol. 8, no. 8, 2013, e70585. WHO ATTENDED THE CEREMONY: Jaroslav Flegr, David Hanauer, Naren Ramakrishnan

ผู้รับรางวัลจากปีก่อนๆ

ดร.โยชิโร่

บาบีคิวอ็อกซิเจนเหลว
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=sab2Ltm1WcM]

 

ไว้อาลัยคุณ Francis Fesmire ผู้ล่วงลับ

เจ้าของผลงาน “เทคนิกรักษาโรคสะอึกด้วย Digital Rectal Massage

digital

 

สาขา ชีววิทยา

“การค้นพบว่าเวลาหมาขี้และเยี่ยว มันจะหันหัวตามแนวสนามแม่เหล็กโลกทิศเหนือ-ใต้”

BIOLOGY PRIZE [CZECH REPUBLIC, GERMANY, ZAMBIA]:Vlastimil HartPetra Nováková, Erich Pascal Malkemper, Sabine Begall, Vladimír Hanzal, Miloš Ježek, Tomáš Kušta, Veronika Němcová, Jana Adámková, Kateřina Benediktová, Jaroslav Červený and Hynek Burda, for carefully documenting that when dogs defecate and urinate, they prefer to align their body axis with Earth’s north-south geomagnetic field lines.

REFERENCE: “Dogs are sensitive to small variations of the Earth’s magnetic field,” Vlastimil Hart, Petra Nováková, Erich Pascal Malkemper, Sabine Begall, Vladimír Hanzal, Miloš Ježek, Tomáš Kušta, Veronika Němcová, Jana Adámková, Kateřina Benediktová, Jaroslav Červený and Hynek Burda, Frontiers in Zoology, 10:80, 27 December 27, 2013.

WHO ATTENDED THE CEREMONY: Vlastimil Hart, Petra Nováková, Pascal Malkemper, Sabine Begall, Veronika Němcová, Hynek Burda

dog1 dog2

สาขา ศิลปะ

“การศึกษาระดับความเจ็บขณะมองภาพเขียนที่สวยงาม vs อุบาทว์ ระหว่างถูกเลเซอร์ร้อนแรงยิงใส่มือ”

ART PRIZE [ITALY]: Marina de Tommaso, Michele Sardaro, and Paolo Livrea, for measuring the relative pain people suffer while looking at an ugly painting, rather than a pretty painting, while being shot [in the hand] by a powerful laser beam.

REFERENCE: “Aesthetic value of paintings affects pain thresholds,” Marina de Tommaso, Michele Sardaro, and Paolo Livrea, Consciousness and Cognition, vol. 17, no. 4, 2008, pp. 1152-1162.

WHO ATTENDED THE CEREMONY: Marina de Tommaso

 

สาขาการแพทย์

“เบคอนยัดจมูก รักษาโรคเลือดกำเดาออกไม่หยุด”

MEDICINE PRIZE [USA, INDIA]: Ian HumphreysSonal Saraiya, Walter Belenky and James Dworkin, for treating “uncontrollable” nosebleeds, using the method of nasal-packing-with-strips-of-cured-pork.

REFERENCE: “Nasal Packing With Strips of Cured Pork as Treatment for Uncontrollable Epistaxis in a Patient with Glanzmann Thrombasthenia,” Ian Humphreys, Sonal Saraiya, Walter Belenky and James Dworkin, Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, vol. 120, no. 11, November 2011, pp. 732-36.

WHO ATTENDED THE CEREMONY: Sonal Saraiya

สาขา วิทยาศาสตร์อาร์คติก

“ชายใส่ชุดหมีขาว ดูปฏิกิริยากวาง”

bear1 bear2

ARCTIC SCIENCE PRIZE [NORWAY, GERMANY, USA, CANADA]:Eigil Reimers and Sindre Eftestøl, for testing how reindeer react to seeing humans who are disguised as polar bears.

REFERENCE: “Response Behaviors of Svalbard Reindeer towards Humans and Humans Disguised as Polar Bears on Edgeøya,” Eigil Reimers and Sindre Eftestøl, Arctic, Antarctic, and Alpine Research, vol. 44, no. 4, 2012, pp. 483-9.

WHO ATTENDED THE CEREMONY: Eigil Reimers, Sindre Eftestøl

 

สาขาโภชนาการ

“แหนมขี้เด็ก อุดมด้วยแล็กโตบาซิลลัส”

NUTRITION PRIZE [SPAIN]: Raquel RubioAnna Jofré, Belén Martín, Teresa Aymerich, and Margarita Garriga, for their study titled “Characterization of Lactic Acid Bacteria Isolated from Infant Faeces as Potential Probiotic Starter Cultures for Fermented Sausages.”

REFERENCE: “Characterization of Lactic Acid Bacteria Isolated from Infant Faeces as Potential Probiotic Starter Cultures for Fermented Sausages,” Raquel Rubio, Anna Jofré, Belén Martín, Teresa Aymerich, Margarita Garriga, Food Microbiology, vol. 38, 2014, pp. 303-311.

WHO ATTENDED THE CEREMONY: The winners were unable to attend the ceremony; they delivered their acceptance speech via video.

ให้ดูรูปน้ำซาวขี้ ประกอบเรื่อง fecal transplant 

ช่วง Moment of Science ที่ปป.ชอบ เริ่มประมาณ 1:11:28
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=LfpbEjs5umk]