WiTcast – episode 30.2 New Sound-New Era / WiT Quiz ไรฝุ่น / WiT Game / เวตาลวันละตอน

แชร์เรื่องนี้ต่อ

เนื้อหาในตอน 

WiT Quiz ไรฝุ่น / เฉลยปริศนา กาลิเลโอ / เวตาลวันละตอน

————————————————————-

SHOW NOTE

WiT Quiz by Ahbun

ไรฝุ่น (House Dust Mite

ภูมิแพ้ / หอบหืด

 

 

ใน 3 ข้อนี้มีข้อจริงข้อเดียว

1. การเอาหมอนไปตากแดดช่วยฆ่าไรฝุ่นได้
2. เครื่องดูดฝุ่นใช้กำจัดไรฝุ่นได้ แต่ต้องเป็นแบบมีตัวกรอง HEPA
3. สารสกัดกานพลูและอบเชยใช้ฆ่าไรฝุ่นได้ 100%

/

/

/

/

/

/

เฉลย ข้อ 1. หลอก 2. หลอก 3.จริง
ลิงก์ข้อมูล –1,2,3

 

เฉลยปริศนากาลิเลโอ

เวตาลวันละตอน