WiTcast – episode 35.2 วิทย์ฐาน แม่เหล็กไฟฟ้า (ยุคคลาสสิก)

แชร์เรื่องนี้ต่อ

สรุปเนื้อหาในตอน
วิทย์ฐาน ป๋องแป๋งเล่าประวัติการค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้า / เกริ่น แรงแทบทุกอย่าง ปฏิกิริยาเคมีทั้งหมด ที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน มีพื้นฐานอยู่บนแรงแม่เหล็กไฟฟ้า / William Gilbert ถูอัมพัน / Stephen Gray ใช้เด็กดูด / Benjamin Franklin เล่นว่าว / Charles-Augustin de Coulomb พบสมการประจุไฟฟ้า / Alessandro Volta ประดิษฐ์แบ็ตเตอรี่แรกของโลก / ทิ้งท้ายประวัติ Michael Faraday

 

 

SHOW NOTE

ประวัติการค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้า (ยุคคลาสสิก)

ปรากฏการณ์ไฟฟ้าที่พบได้ตามธรรมชาติ

-ปลาไหลไฟฟ้า

-ฟ้าผ่า

Saint Elmo’s fire

-ไฟฟ้าสถิต แป๊ะๆ

อัมพัน (amber) ถูแล้วดูดกระดาษได้

ข้ามมาแม่เหล็กบ้าง – เข็มทิศยุคแรกสุดจากจีน

William Gilbert ถูอัมพัน ศึกษาปรากฏการณ์ electric

 

Versorium เอาไว้วัดการดูดที่เบามากๆ

Stephen Gray ใช้เด็กดูด

Benjamin Franklinล่นว่าว

ขวด Leyden

Charles-Augustin de Coulomb ผู้พบกฏความสัมพันธ์แรงระหว่างประจุไฟฟ้า

Charles de coulomb.jpg

Alessandro Volta ประดิษฐ์ Voltaic pile แบ็ตเตอรี่แรกของโลก
Alessandro Volta.jpeg

ทิ้งท้ายประวัติ Michael Faraday

M Faraday Th Phillips oil 1842.jpg

#WiTcast 35.2 – วิทย์ฐาน ปรากฏการณ์แม่เหล็กไฟฟ้า (ภาคคลาสสิก)http://witcastthailand.com/witcast-episode-35-2/เครดิตรูปhttp://sharpwriter.deviantart.com/art/Ben-Franklin-VS-Zeus-271337266

Posted by WiTcast on Friday, October 9, 2015