WiTcast – episode 44.1 อายุ 4 ขวบ / วิทย์ฐานนิวตัน

แชร์เรื่องนี้ต่อ

Timestamp

เริ่ม-พูดคุยทักทาย
23:49-เข้าช่วงวิทย์ฐาน ชีวประวัตินิวตัน
51:31-การคิดค้นแคลคูลัส
1:03:06-แรงโน้มถ่วง และการนึกภาพที่ถูกต้องของเอกภพ
1:17:46-กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ข้อที่ 1 ว่าด้วยความเฉี่อย
1:32:47-กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ข้อที่ 2 ว่าด้วยแรง ความเร่ง และโมเมนตัม
1:47:00-กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ข้อที่ 3 ว่าด้วยแรงกิริยา และแรงปฏิกิริยา


SHOW NOTE

ฉลองครบรอบ 4 ปี WiTcast 

13866991_1204934826194240_783894422_n
วิทย์ฐานตอนนี้ มาไล่เรียงประวัติและผลงานการค้นพบของไอแซค นิวตัน ผู้ให้กำเนิดฟิสิกส์ยุคใหม่

บ้านเกิดนิวตัน

ลายมือนิวตัน

แคลคูลัส

กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน

ข้อที่ 1

Thought experiment ที่ปป.เล่า

13663524_1204936042860785_1836769497_o 13901666_1204936069527449_848387748_o

13918392_1204936142860775_102260886_o

กฎข้อที่ 2

 

กฎข้อ 3

13872488_1204936172860772_1639893679_n

13918684_1204936236194099_1889322869_o

#WiTcast ep 44.1 – เริ่มฉลองวันเกิด 4 ปี ด้วย วิทย์ฐาน: ภาคกำเนิดฟิสิกส์ยุคใหม่ ft. ป๋องแป๋งอธิบายกฎนิวตันสำหรับสามัญชนhttp://witcastthailand.com/witcast-episode-44-1/

Posted by WiTcast on Tuesday, August 2, 2016