WiTcast – episode 7.2 ชีววิทยาความกลัว

แชร์เรื่องนี้ต่อ

————————————————————-
SHOW NOTE

รายการพื้นที่ชีวิต ตอน ความกลัว

ชีววิทยาของความกลัว1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

หมีขี้แตกระหว่างสู้ นาทีที่ 1:11

WiT Quizzzz…. ข้อไหนหลอก

ตีม: สิ่งทางกายภาพ ส่งผลต่อจิตวิทยา

1. ล้างมือ มือสะอาด รู้สึกใจสะอาดไปด้วย อยากทำบุญทำทานช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น
2. เก้าอี้ขาไม่เท่ากัน นั่งแล้วสั่นคลอน จิตใจก็สั่นคลอน ทำให้ตัดสินความสัมพันธ์ต่างๆ ว่าไม่มั่นคงไปด้วย
3. ถือเครื่องดื่มร้อน คุยกับใครก็จะรู้สึกว่าคนนั้นมีบุคลิกอบอุ่นไปด้วย
/

/

/

/

/

เฉลย
ข้อ 1 หลอก
จริงๆ คือ เริ่มจากให้นึกเรื่องชั่ว จิตใจรู้สึกสกปรก หลังจากนั้นให้ล้างมือ/หรือไม่ล้าง ปรากฏว่าถ้าล้าง จิตใจก็จะรู้สึกสะอาดละ ทำให้พฤติกรรมการล้างบาปหรือช่วยเหลือผู้อื่นหลังจากนั้นเกิดขึ้นน้อยลง – ที่มา + จิตวิทยาที่เชื่อมโยงการล้างมือกับเรื่องอื่นๆ – 1,2,3,4
ข้อ 2 จริง1,2,3
ข้อ 3 จริง 1,2,3,4

ปริศนาทิ้งท้าย
เฉลยอาทิตย์ที่แล้ว – ปอด คือหนึ่งในอวัยวะที่รวมอยู่ในสำนวน “ครบ 32” ซึ่งที่มาเดิมเป็นหลักทางพุทธศาสนา มีไว้เพื่อเจริญสติ ลดกำหนัด โดยการไล่พิจารณาสิ่งต่างๆ ในร่างกายคนที่นึกแล้วทำให้รู้สึกโสไปเรื่อยๆ จนครบ 32 อย่าง – ที่มา 1,2