WiTcast Silk Special : จัดสดมิวเซียมสยาม รอบจริง

แชร์เรื่องนี้ต่อ

1622223_680729088656599_33079306_n (1)

1185950_680729075323267_1690842187_n

 

ภาพประกอบ วงจรชีวิตผีเสื้อไหม Bombyx mori

Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7

รังไหมของผีเสื้อในธรรมชาติ

Slide8

รังไหมที่เราเลี้ยง

Slide9 Slide10

 

ภาพประกอบช่วง ความหลากหลายของดักแด้

Slide12 Slide13 Slide14 Slide15 Slide16 Slide17

ดักแด้ส่งเสียงเลียนแบบราชินีมด – 1,2,3,4

ภาพเขียนโบราณ ตำนานเรื่องเจ้าหญิง – 1,2,3

Slide19

ข่าวค้นพบหลักฐานโบราณคดีเกี่ยวกับไหมที่ทวีปอินเดีย –1

ภาพประกอบช่วงแพะแมงมุม –1,2,3,4

Slide21 Slide22 Slide23 Slide24 Slide25 Slide26 Slide27 Slide28 Slide29

หลังจากนี้ได้ไปเล่าออกรายการ DeScience อีกรอบ