WiTThai s02e09 – “Rawai” คุยกับชาวเลหาดราไวย์ เรื่องการใช้งานวิจัยเพื่อปกป้องสิทธิชุมชน

แชร์เรื่องนี้ต่อ

ถ้าฟังจบแล้วเชิญรีวิวได้ที่นี่ (คลิก)

มีความคิดเห็นอย่างไร อยากฝากข้อความถึงชาวบ้าน ถึงทีมงาน WiTcast ถึงสกว. ฝากได้ที่นี่เลยครับ

 

WiTThai (วิทย์ไทย) ตอนนี้ แหวกแนวพาผู้ฟังไปสัมผัสงานวิจัยที่ไม่ได้ทำโดยนักวิทย์หรือนักวิจัย แต่ทำโดยชุมชนชาวเลหาดราไวย์ เป็นผลงานผสมผสานหลายศาสตร์ ที่ชาวบ้านร่วมกันค้นหายืนยันประวัติการตั้งถิ่นฐานของบรรพบุรุษตนเองตั้งแต่โบราณ ทั้งยังรวบรวมภูมิปัญา วิถีความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่างๆ ของชาวเล ให้กลายเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ทรงพลัง สามารถนำไปใช้ปกป้องสิทธิดั้งเดิมของชุมชนได้สำเร็จ ในความคิดเห็นของพวกเราคณะจัดทำ รู้สึกว่าเรื่องราวในตอนนี้เป็นเรื่องราวที่สวยงามมากจริงๆ อยากให้คนได้รับรู้กันเยอะๆ เพราะเป็นแบบอย่างของคนตัวเล็กๆ ที่สามารถจับมือกันต้านคลื่นลูกใหญ่แห่งการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ได้อย่างทรนง ไม่ถูกกลืนหาย ขณะเดียวกันก็โอนอ่อนอย่างสันติ และมีปัญญาเป็นสมอ – “ชาวเลคือผู้บุกเบิก ไม่ใช่ผู้บุกรุก” ดีใจแทนลูกหลานของพี่ๆ ทุกคนที่จะได้เรียกทะเลเป็นบ้านต่อไปครับ

คลิปวิดิโอประกอบตอน

 

งานวิจัยฉบับเต็ม (กดดาวน์โหลดได้เลย)

โครงการสืบค้นประวัติการตั้งถิ่นฐานและวิถีวัฒนธรรม เพื่อยืนยันสิทธิชุมชนดั้งเดิมและแก้ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ ทับที่ดินชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล บ้านราไวย์ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

หัวหน้าโครงการ: นายสนิท แซ่ชั่ว

 

เอกสารประกอบการประกาศรางวัลผลงานวิจัยเด่นสกว. ประจำปี 2016

 

เจอ Ebook หนังสือ ที่ตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวเลได้ดีมาก และอ่านง่ายด้วยครับ

(จัดทำโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)

กดโหลดฟรีได้เลย

 

ภาพบรรยากาศการพูดคุยที่หาดราไวย์

ซ้ายไปขวา : พี่บ่าว พี่สนิท และอาบัน ส่วนพี่แดงไม่ขอเปิดเผยใบหน้า แต่สามารถติดตามการทำงานของทีมพี่เขาได้ผ่าน เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต และมูลนิธิชุมชนไท

ป๋องแป๋งกับเด็กๆ

คณะแม่บ้าน

ฟังลุงหงีม ประธานชุมชน เล่าความรู้สึก

 

พี่บุญรองเล่าเรื่องไซ หรือลอบดักปลา ที่เปรียบดังธนาคารของชาวเล

 

เติมพลังหลังการจัดรายการอย่างเหน็ดเหนื่อย

 

เครดิต เพลงที่เลือกมาใส่ในตอน

https://web.facebook.com/witcastthailand/photos/a.384378794958298/2240367422692750/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDSHxu3qgAvwxHRTYUozcU2Tse6VN4A0LJZusxzskYq5gqI2y4Qolcl856cyccoke0SpeY4mPHYlPiwwTIb3u85fbSbmds0eullFdfv0dGBtBsp25bAsPLAHJS-rJ7AFWLjuwk0hhacjw9NCtwgWhNWKMN1WOZFzkYl3sk0sbs6P2bOLjq39coSBfFK4HfP3zuAjfLPYy-sqDqergpCdnSqBJRqYkJyFU7cAS20exSS5CMmsHH8NIhlOVi9Dy-zGHfN70v6j9F4migStyqmNvYsZ89_77nZKe7T6l6VerhFzcfcALw0mHBISvKAEl4Wsh-RAc-7A—HfGCawi5rt63xw&__tn__=-R