สนับสนุนรายการ

ผ่านทางบัญชีธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ชื่อบัญชี แทนไท ประเสริฐกุล

เลขบัญชี 206-256899-9

ผ่านทาง PromptPay

ผ่านทาง PayPal

E-mail: yeebud@gmail.com