ฟัง Podcast ผ่านมือถือ

ขั้นตอนที่ 1: Download แอป Podcast

Android

ขั้นตอนที่ 2: Search หา WiTcast

  1. Search หา "WiTcast"
  2. คลิก WiTcast ที่ผลลัพธ์
  3. กด Subscribe

ขั้นตอนที่ 3: กดรับฟังได้ทันที!

กดฟังเวลารถติด เข้าส้วม กินข้าว ออกกำลัง หรือก่อนนอน ฯลฯ พอสเมื่อไหร่ก็ได้ ฟังต่อเมื่อไหร่ก็ได้ ชีวิตดี