WiTcast – episode 45.2 อิก โนเบล / เวตาลวันละตอน

3 โฮสกลับมานั่งจัดรายการกันในภาคปกติ ไฮไลท์รางวัลอิก โนเบลประจำปี 2016 ตบท้ายด้วยเวตาลวันละตอน (เริ่ม 1:41:12) ฟังกันให้ฟินเน่อ Timestamp เริ่ม-ทักทาย 0:4:55-แนะนำอิกโนเบล และรีวิวพิธีมอบรางวัลปีนี้ (ตีมเวลา) 0:18:41-อธิบายเรื่อง leap second นิดหน่อย 0:21:56-รางวัลสืบพันธุ์ การศึกษาหนูใส่กางเกง และผลกระทบของเนื้อผ้าต่อความสมบูรณ์พันธุ์ในเพศชาย 0:39:37-รางวัลเศรษฐศาสตร์สั้นๆ 0:40:32-รางวัลฟิสิกส์ ม้าขาวแมลงวันไม่ชอบตอม และแมลงปอชอบหินปักหลุมฝังศพสีดำ เรื่องการ polarization ของแสงสะท้อน 0:49:59-รางวัลเคมี ประชดบริษัท Volkswagen เรื่องโกงการตรวจสอบมลพิษ 0:53:02-การแพทย์ การส่องกระจกแล้วเกาอวัยวะข้างหนึ่ง ช่วยให้หายคันอวัยวะอีกข้างหนึ่งได้ 0:57:42-เบรกคุยเรื่องงานอาบันและพฤติกรรมการแว้นหาของอร่อย 1:04:38-รางวัลสันติภาพ การศึกษา Pseudo-profound bullshit หรือคำกล่าวที่เหมือนจะลึกซึ้ง แต่จริงๆ เบร้อ 1:22:37-เก็บตกบรรยากาศพิธีมอบ เล่น OX บนเวที 1:26:29-รางวัลชีววิทยา ให้มนุษย์แพะ 1:28:14-รางวัลจิตวิทยา กับวรรณกรรม อย่างละสั้นๆ 1:30:25-รางวัล perception การมองลอดหว่างขาทำให้เห็นสิ่งต่างๆเล็กลงและตื้นขึ้น […]