WiTcast – episode 30.2 New Sound-New Era / WiT Quiz ไรฝุ่น / WiT Game / เวตาลวันละตอน

เนื้อหาในตอน  WiT Quiz ไรฝุ่น / เฉลยปริศนา กาลิเลโอ / เวตาลวันละตอน ————————————————————- SHOW NOTE WiT Quiz by Ahbun ไรฝุ่น (House Dust Mite)  ภูมิแพ้ / หอบหืด     ใน 3 ข้อนี้มีข้อจริงข้อเดียว 1. การเอาหมอนไปตากแดดช่วยฆ่าไรฝุ่นได้ 2. เครื่องดูดฝุ่นใช้กำจัดไรฝุ่นได้ แต่ต้องเป็นแบบมีตัวกรอง HEPA 3. สารสกัดกานพลูและอบเชยใช้ฆ่าไรฝุ่นได้ 100% / / / / / / เฉลย ข้อ 1. หลอก 2. หลอก 3.จริง ลิงก์ข้อมูล –1,2,3   เฉลยปริศนากาลิเลโอ เวตาลวันละตอน  […]