WiTcast – episode 13.3 WiT Quiz 3D printing / คำถามประจำสัปดาห์

SHOW NOTE WiT Quizzz… – Theme – 3D printer 1. มีเทคโนโลยีใหม่สามารถนำหินดินจากดวงจันทร์ใส่ในพรินเตอร์ 3 มิติ แล้วพิมพ์ออกมาเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ได้ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งเพราะเวลาต้องการก่อสร้างหรือผลิตอะไรบนดวงจันทร์จะได้ทำจากที่นั่นได้เลย ไม่ต้องส่งไปจากโลก 2. มีเทคโนโลยีใหม่สามารถพรินต์ 3 มิติเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาใช้ได้เลย โดยอาศัยวัสดุพิเศษเรียกว่า อลูมอร์ฟ เป็นส่วนผสมระหว่าง อลูมินัมกับโพลีมอร์ฟ 3. ที่อเมริกามีองค์กรเตรียมจะอัพโหลดแบบปืนขึ้นอินเตอร์เน็ต แล้วให้ทางบ้านโหลดไปพรินต์ 3 มิติออกมาเป็นปืนใช้เองได้เลย . . . . . เฉลย 1. ใช้หินจากดวงจันทร์เป็นวัตถุดิบพรินต์ชิ้นส่วน จริง – 1,2,3 อันนี้คือตัวอย่างชิ้นส่วนที่พรินต์ออกมา ส่วนนี่ไม่ได้พรินต์ทั้งแท่งแต่ใช้เป็นเหมือนกาวเชื่อมตรงรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนที่หัก 2. พรินต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย “อลูมอร์ฟ” หลอก – จริงๆ เป็น “คาร์โบมอร์ฟ (carbomorph)” ทำจาก carbon black […]