WiTcast – episode 46

เตรียมตัวจัดสดที่แม่ฟ้าหลวง ไปถึงเชียงรายแต่เจ๊า Timestamp 00:54–เกริ่นนำ/เสพอาหารและทิวทัศน์ จ.เชียงราย 01:36–ดราม่าหลังบรรยายสด ณ งานหนึ่ง 03:35–เรอ+ตด/วิเคราะห์โมเลกุลความเหม็นของตด 04:10–พี่แทนไปขี้…จบ #WiTcast – ep46 มาแล้ว!http://witcastthailand.com/witcast-episode-46/ Posted by WiTcast on Tuesday, 15 November 2016