WiTcast – ep50.1 ที่มาของทิศ นาฬิกา วัน เดือน ปี / สิ่งที่มนุษย์เรียนรู้จากการดูดาวด้วยตาเปล่า

ตอนนี้ เดอะป๋องแป๋ง รีเทิร์น หลังจากที่ห่างหายไปนานกับช่วง “วิทย์ฐาน” เขาจะพาท่านส่องดารายามวิกาล มนุษย์เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากการดูดาวด้วยตาเปล่า? ร่วมค้นพบที่มาอันน่าเซอร์ไพรส์ของทิศ นาฬิกา และ วัน เดือน ปี นอกจากนี้ยังมีช่วง WiTstats  + แนะนำเพจและบล็อกใหม่ของอาบัน Timestamp เริ่ม-ทักทายทั่วไป 4:25-เกริ่น intro วิทย์ฐาน 9:59-ช่วง WiTstats สรุปสถิติรายการปีที่แล้ว 23:25-อาบันทำเพจใหม่ 28:20-เริ่มช่วง วิทย์ฐาน 30:19-คนโบราณดูดาวเพื่ออะไรบ้าง 34:16-ดาวฤกษ์พื้นหลัง / กลุ่มดาวมีกี่กลุ่ม 41:53-ทิศอะไรสำคัญสุด / ดาวขึ้นทางทิศไหน 45:40-ขั้วฟ้าเหนือ 50:26-ขั้วฟ้าใต้ 51:43-ทิศตะวันออกไม่คงที่ 53:08-การนับ 1 วัน 55:45-การแบ่งชั่วโมงและสร้างนาฬิกา 57:12-ดราม่าแต่ละวันยาวไม่เท่ากัน และทำไม 1 วันมี 24 ชม. / solar day 1:00:58-ดูวันจากดาว sidereal day 1:02:06-การแบ่งกลางคืนเป็น […]