WiTcast – episode 42 ลายม้าลายมีไว้ทำไม / ปริศนาทุ่งไหหิน / ป๋องแป๋งรีวิวญี่ปุ่น / ตัวละครลับ / WiT Game

Timestamp เริ่ม – เกริ่นทักทาย / 5:00 – อาบันเล่าเรื่องไปลำพูนกับหลวงพระบาง 16:35 – ปริศนาทุ่งไหหิน 24:45 – ลายม้าลายมีไว้ทำไม 42:02 – แขกถ่อยภูเก็ตไม่กลัวผี ป๋องแป๋งรีวิวหอย 55:45 – ป๋องแป๋งเล่าความประทับใจทริปญี่ปุ่น 1:31:59 – พิธีแจกของฝาก 1:41:47 – กองทัพปูก้นมหาสมุทร 1:45:01 – ปะการังฟอกขาว 1:53:19 – สัมภาษณ์มัม 2:10:46 – WiT Game และสวัสดี SHOW NOTE ตาดกวางสี ประเทศลาว ปริศนาทุ่งไหหิน –1,2,3,4,5 ล่าสุดที่เจอคือ โครงกระดูกซึ่งมีลักษณะการฝังแบบไม่เคยเจอมาก่อน ลายม้าลายมีไว้ทำไม? ข่าวใหม่ที่จำลองการมองเห็นผู้ล่าแล้วปฏิเสธสมมติฐานเรื่องประโยชน์เชิงพรางตัว –1,2,3,4 งานวิจัยก่อนหน้า ที่สนับสนุนว่าลายม้าลายมีไว้กันเหลือบตอม –1,2,3,4,5 รูปประกอบการไปญี่ปุ่นของป๋องแป๋ง เทศกาลของฝาก ช็อคโกลึงค์ […]