WiTThai s02e09 – “Rawai” คุยกับชาวเลหาดราไวย์ เรื่องการใช้งานวิจัยเพื่อปกป้องสิทธิชุมชน

ถ้าฟังจบแล้วเชิญรีวิวได้ที่นี่ (คลิก) มีความคิดเห็นอย่างไร อยากฝากข้อความถึงชาวบ้าน ถึงทีมงาน WiTcast ถึงสกว. ฝากได้ที่นี่เลยครับ   WiTThai (วิทย์ไทย) ตอนนี้ แหวกแนวพาผู้ฟังไปสัมผัสงานวิจัยที่ไม่ได้ทำโดยนักวิทย์หรือนักวิจัย แต่ทำโดยชุมชนชาวเลหาดราไวย์ เป็นผลงานผสมผสานหลายศาสตร์ ที่ชาวบ้านร่วมกันค้นหายืนยันประวัติการตั้งถิ่นฐานของบรรพบุรุษตนเองตั้งแต่โบราณ ทั้งยังรวบรวมภูมิปัญา วิถีความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่างๆ ของชาวเล ให้กลายเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ทรงพลัง สามารถนำไปใช้ปกป้องสิทธิดั้งเดิมของชุมชนได้สำเร็จ ในความคิดเห็นของพวกเราคณะจัดทำ รู้สึกว่าเรื่องราวในตอนนี้เป็นเรื่องราวที่สวยงามมากจริงๆ อยากให้คนได้รับรู้กันเยอะๆ เพราะเป็นแบบอย่างของคนตัวเล็กๆ ที่สามารถจับมือกันต้านคลื่นลูกใหญ่แห่งการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ได้อย่างทรนง ไม่ถูกกลืนหาย ขณะเดียวกันก็โอนอ่อนอย่างสันติ และมีปัญญาเป็นสมอ – “ชาวเลคือผู้บุกเบิก ไม่ใช่ผู้บุกรุก” ดีใจแทนลูกหลานของพี่ๆ ทุกคนที่จะได้เรียกทะเลเป็นบ้านต่อไปครับ คลิปวิดิโอประกอบตอน   งานวิจัยฉบับเต็ม (กดดาวน์โหลดได้เลย) โครงการสืบค้นประวัติการตั้งถิ่นฐานและวิถีวัฒนธรรม เพื่อยืนยันสิทธิชุมชนดั้งเดิมและแก้ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ ทับที่ดินชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล บ้านราไวย์ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าโครงการ: นายสนิท แซ่ชั่ว   เอกสารประกอบการประกาศรางวัลผลงานวิจัยเด่นสกว. ประจำปี 2016   เจอ Ebook […]