WiTcast ep 58.1 – EPIC JOURNEY!!! ป๋องแป๋งดูสุริยุปราคา@อเมริกา / พี่หมีดูลิงดูหม้อ@เกาะบอร์เนียว

Pierre Jules Janssen  Norman Lockyer William Ramsay    ไฟลท์ Concorde ไล่ตามเงาสุริยุปราคา ปี 1973 โปรเจ็ค Citizen Cate SARAWAK, BORNEO, MALAYSIA อุทยานแห่งชาติ Bako ลงเรือที่หมู่บ้านบาโกะ ไปถึงอุทยาน ทางเข้าร่มรื่น เจอหมูป่าต้อนรับ เจองู เจอลิงจมูกงวง (proboscis monkey) เซลฟี่หลังขี้ เลือกเทรลที่จะไปเดิน โซนแรกเป็นป่าชายเลน โซนต่อไปเริ่มเข้าป่าดิบชื้น รากไม้พัวพัน จะมีเครื่องหมาย(สีแดง)บอกทางเป็นระยะๆ เดินคนเดียวไม่ต้องกลัวหลง มอสโซนนี้เขียวชุ่มฉ่ำจริงๆ และถ่ายยังไงก็ไม่สวยเท่าตาเห็น   สัมผัสและจดจำ โซนต่อมา พื้นเปลี่ยนเป็นทรายแฉะๆ เจอหม้อแล้ว! พวกแรกที่เจอเป็น Nepenthes rafflesiana หรือราฟ หม้อบน (Upper pitcher) จะเป็นทรงแตร ตัวต่อมาที่เจอคือ N.gracilis ทรงลิปสติก เจอหม้อตลอดสองข้างทาง […]