WiTcast – episode 27.2 Nobel vs. Ig Nobel ต่อ

สรุปเนื้อหาในตอน รางวัลอิกโนเบล 2014 / สัมประสิทธิ์ความลื่นของกล้วย / ปรากฏการณ์คนเห็นหน้าพระเยซูบนขนมปังปิ้ง / คนนอนดึกมักหลงตัวเอง หลอกใช้คนอื่น และเลือดเย็น /หมาขี้เยี่ยวตามแนวสนามแม่เหล็กโลกทิศเหนือ-ใต้ / เบคอนยัดจมูก รักษาเลือดกำเดา / ชายแต่งตัวเป็นหมีขาว ย่องเข้าหากวาง / แหนมขี้เด็ก / ————————————————————- SHOW NOTE IG Nobel สาขาฟิสิกส์ (นาที 15:17 ในวิดิโอ) “ค่าสัมประสิทธิ์ความลื่นของกล้วย” PHYSICS PRIZE [JAPAN]: Kiyoshi Mabuchi, Kensei Tanaka, Daichi Uchijima and Rina Sakai, for measuring the amount of friction between a shoe and a banana skin, […]