WiTcast – episode 35.2 วิทย์ฐาน แม่เหล็กไฟฟ้า (ยุคคลาสสิก)

สรุปเนื้อหาในตอน วิทย์ฐาน ป๋องแป๋งเล่าประวัติการค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้า / เกริ่น แรงแทบทุกอย่าง ปฏิกิริยาเคมีทั้งหมด ที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน มีพื้นฐานอยู่บนแรงแม่เหล็กไฟฟ้า / William Gilbert ถูอัมพัน / Stephen Gray ใช้เด็กดูด / Benjamin Franklin เล่นว่าว / Charles-Augustin de Coulomb พบสมการประจุไฟฟ้า / Alessandro Volta ประดิษฐ์แบ็ตเตอรี่แรกของโลก / ทิ้งท้ายประวัติ Michael Faraday     SHOW NOTE ประวัติการค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้า (ยุคคลาสสิก) ปรากฏการณ์ไฟฟ้าที่พบได้ตามธรรมชาติ -ปลาไหลไฟฟ้า -ฟ้าผ่า – Saint Elmo’s fire -ไฟฟ้าสถิต แป๊ะๆ อัมพัน (amber) ถูแล้วดูดกระดาษได้ ข้ามมาแม่เหล็กบ้าง – เข็มทิศยุคแรกสุดจากจีน William Gilbert […]