WiTcast 61.2 – การกลับมาของ WiT Quizzz!!!

http://media.blubrry.com/witcast/witcastthailand.com/witcast/witcast-ep61-2.mp3Podcast: Play in new window | Download (Duration: 1:50:44 — 101.6MB)Subscribe: Google Podcasts | Spotify | RSS | MoreQuiz อาบัน : theme คนฉลาด : ข้อใดหลอก? คนฉลาดมักรำคาญเสียงเคี้ยวดัง “จั๊บ จั๊บ จั๊บ” คนฉลาดมักนอนดึก คนฉลาดมักชอบสังสรรค์กับผู้อื่น คนฉลาดมักชอบผลัดวันประกันพรุ่ง เฉลย / / / ข้อ 3 หลอก – จริงๆ คือ คนฉลาดมักไม่ชอบการสังสรรค์กับผู้อื่น ลิงค์บทความรวมนิสัยคนฉลาด – 1,2,3,4,5 ลิงค์เรื่อง Misophonia งานวิจัยเรื่องความคิดสร้างสรรค์กับการสกรีนเสียงรบกวน –1 งานวิจัยเรื่องนิสัยการนอนกับ IQ –1 งานวิจัยเรื่องความสุขกับความฉลาด –1 […]