WiTcast – episode 39.2 Organic and GMO corrections / ดราม่าป๋องแป๋ง / WiT Game / เวตาลวันละตอน

แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล GMO และ Organic / ดราม่าป๋องแป๋ง / WiT game / เวตาลวันละตอน SHOW NOTE แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล GMO และ Organic 1. แก้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยออร์แกนิก ลิงค์ข้อมูลที่ทิมส่งมา – 1,2 งานวิจัยที่รีวิวความปลอดภัยและประโยชน์ทางสุขภาพของออร์แกนิก –1,2 งานวิจัยที่ตุรกี สำรวจ Aflatoxins ตลาดเครื่องเทศออร์แกนิก –1 สำรวจ Aflatoxins ตลาดอาหารโดยรวมๆ – 1 งานวิจัยไทย (สกว.) เรื่องวิธีลด Aflatoxins ในพริกแห้ง/น้ำพริกตาแดง –1 สรุปคือ ถ้าไม่นับเรื่องยาฆ่าแมลง Organic โดยกว้างๆ ไม่ได้อันตรายหรือปลอดภัยมากกว่าอย่างอื่นในเชิง เชื้อปนเปื้อน และเชิงสารพิษอะฟลาท็อกซิน / ถ้าคนฟังข้อมูลจากตอนที่แล้ว แล้วกลัวออร์แกนนิก ให้แก้ทัศนคติใหม่เป็นกินได้ ความปลอดภัยพอๆ กับอาหารทั่วไป / ถ้าคนที่เคยคิดว่าออร์แกนิกคือปลอดภัยกว่าอย่างอื่นสุดๆ ให้แก้ทัศนคติใหม่เป็น มีหลายด้านที่ไม่ได้ปลอดภัยไปกว่าอาหารธรรมดา เพราะฉะนั้นควรต้องระวังเช่นกัน 2. […]