WiTcast – episode 6.1 ฉลองป๋องแป๋งได้เป็นแฟนพันธุ์แท้ / ความเข้าใจผิดเรื่องวิวัฒนาการ

TIME STAMP เริ่ม – เพลงเปิด+แนะนำตัว 0:02:19 – แก้ไขข้อมูล leap year, leap second จากตอนที่แล้ว 0:09:14 – คุยเรื่องดราม่าป๋องแป๋งในรายการแฟนพันธุ์แท้ 0:29:36 – รางวัลปลอบใจป๋องแป๋ง 0:38:53 – เล่าประสบการณ์กับรายการแฟนพันธุ์แท้ (ต่อ)+ความเข้าใจผิดเรื่องวิวัฒนาการ+วิทย์vsศาสนา SHOW NOTE แฟนพันธุ์แท้ป๋องแป๋ง แก้ข้อมูล leap year – 1   เว็บสุริยุปราคานาซ่า – 1 กระทู้พันทิพย์ – 1,2 Argument from incredulity : ฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นจริงได้ไง ดังนั้นฉันไม่เชื่อ/ ดังนั้นมันไม่จริงหรอก – 1 อธิบายวิวัฒนาการ – ถ้าคนมาจากลิง แล้วทำไมทุกวันนี้ยังมีลิงอยู่ / ทำไมมันไม่กลายเป็นคน ? – 1,2,3,4,5

WiTcast – episode 5 จดหมายคุณไวรัสไก่ / ยารักษาตาบอด? / กราฟีน / ปลวกพลีชีพ/ สมองคนเล็กลง?

SHOW NOTE [youtube http://www.youtube.com/watch?v=vwjHjLl1g2Y] WiT News #1 – AAQ โมเลกุลความหวังใหม่ รักษาตาบอด – 1,2 [youtube http://www.youtube.com/watch?v=edXRXZ2beio] # 2 กราฟีน (graphene) เบสิกและสมบัติใหม่ๆ ที่เพิ่งค้นพบ 1,2,3,4 [youtube http://www.youtube.com/watch?v=d-P6_BMsHSw] [youtube http://www.youtube.com/watch?v=qsIjfy8g2Pk] [youtube http://www.youtube.com/watch?v=kJEHp15Hoo0] [youtube http://www.youtube.com/watch?v=EX8ClPVkD1g] [youtube http://www.youtube.com/watch?v=-zpbIOpZ14Y] [youtube http://www.youtube.com/watch?v=RWxqSEMXWuw] #3 – ปลวกแก่รับหน้าที่เป็นมือระเบิดพลีชีพ – 1,2,3,4,5 [youtube http://www.youtube.com/watch?v=XxgNR4pnvM8] ปลวกแบบที่มีปืนยิงกาวออกจากหัว – 1 สงคราม มด vs ปลวก [youtube http://www.youtube.com/watch?v=PljzqcsQ62U] [youtube http://www.youtube.com/watch?v=W8vFFM_k1FI] #4 เขาด้วงต้องมีอินซูลินเยอะถึงจะงอกใหญ่ อินซูลินต้องกินอาหารมากถึงจะมีเยอะ […]