WiTcast 59.2 – กลไกนาฬิกาชีวภาพ / อธิบายรางวัล Nobel สาขา Medicine 2017

รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ปี 2017 มอบให้แก่ 3 นักวิจัยผู้ค้นพบกลไกการทำงานของนาฬิกาชีวภาพ    คลิปคุณ Michael Rosbash เล่าประวัติการค้นพบ period gene คลิปอธิบายการทำงานระดับโมเลกุลของ biological clock   ความเชื่อมโยงกับ สมองส่วน Suprachiasmatic Nucleus (SCN)   #WiTcast ep 59.2 – นาฬิกาชีวิต / อธิบายรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ 2017 ที่เพิ่งประกาศไปแป๊บเดียวเอง… Posted by WiTcast on Friday, 15 December 2017