WiTcast – episode 37.1 Nobel vs Ig Nobel 2015

เพลงเปิดเบบี้เวอร์ชั่น / ดราม่าอาบัน / รางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ / โรคพยาธิตัวกลม / river blindness และ เท้าช้าง / พิธีประกาศรางวัลอิกโนเบล / รางวัลอิกโนเบล สาขาเคมี ทำไข่สุกให้กลายเป็นไข่ดิบ / อิกโนเบล สาขาฟิสิกส์ สรรพสัตว์ปัสสสาวะ ใช้เวลาเฉลี่ย 21 วินาที / ต่อครึ่งหลังโนเบลสาขาการแพทย์ ชีวิตและการค้นพบยารักษาโรคมาลาเรียของอาจารย์ถู โยวโยว   SHOW NOTE รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ –1,2 โรคจากพยาธิตัวกลม River Blindness (onchocerciasis) พยาธิตาบอด     Elephantiasis เท้าช้าง   คุณ Satochi Omura เจอแบคทีเรีย Streptomyces avermitilis ฆ่าพยาธิได้ คุณ William Campbell สกัดสาร avermectin […]