WiTThai – s01e02 “ฟิสิกส์แมน v สามัญชน” งานวิจัยทะลุมิติของดร.ปริญญา การดำริห์

WiTThai ตอนนี้ฟีเจอริ่งผลงานวิจัยสาขาฟิสิกส์ทฤษฏีของ ดร. ปริญญา การดำริห์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจวรงค์ ป๋องแป๋ง จันทมาศ หนึ่งในผู้ดำเนินรายการ ได้เป็นตัวแทนไปสัมภาษณ์ ดร. ปริญญา จากนั้นนำเรื่องราวกลับมาเล่าถ่ายทอดให้ผู้ดำเนินรายการอีกสองท่านได้ฟังและซักถาม เนื้อหาของตอนเน้นปูพื้นฐานความเข้าใจทฤษฎีฟิสิกส์ต่างๆ (อาธิ string theory, standard model, supersymmetry, general relativity, supergravity) และความพยายามประสานทฤษฎีเชิงควอนตัมซึ่งใช้กับอนุภาคเล็กๆ เข้ากับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงซึ่งใช้กับโลกระดับใหญ่ คุณอาจวรงค์ได้อธิบายเรื่องที่เข้าใจยากมากๆ เหล่านี้ ให้คนทั่วไปพอจะสามารถเข้าถึงหรืออย่างน้อยๆ ร่วมเห็นความสำคัญได้ เช่นได้ร่วมเข้าใจว่าเหตุใดความก้าวหน้าด้านการคำนวณที่อาจารย์ปริญญาทำสำเร็จจึงได้รับการยอมรับในระดับโลก นอกจากนี้ท้ายตอนมีเสียงบันทึกของอาจารย์ปริญญาเองมาให้ข้อคิดเกี่ยวกับความอดทนและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงาน รายการตอนนี้ช่วยเพิ่มความหลากหลายให้ผู้ฟังรับทราบว่านอกจากงานเชิงประยุกต์แล้ว สกว.ก็สนับสนุนงานวิจัยเชิงทฤษฎีที่พยายามจะเข้าใจธรรมชาติในระดับลึกเช่นเดียวกัน   Timestamp 0:00-4:52 intro 4:52-7:32 เกริ่นถึงดร.ปริญญา 7:33-10:23 ปูอารมณ์ อะไรบันดาลใจให้ป๋องแป๋งชอบฟิสิกส์ทฤษฎี 10:24-13:25 หัวข้องานวิจัยของดร.ปริญญา ที่ว่าด้วย supergravity และความสัมพันธ์แบบ AdS/CFT ใน 7 มิติ 13:43-16:47 ย้อนไปเล่าความพยายามรวมกฏเกณฑ์ของโลกเล็กเข้ากับโลกใหญ่ 16:47- 20:23 Paul […]