WiTThai – s01e03 “เมือกกระเจี๊ยบ” กับอ.จีรเดช และอ.อรัญญา มโนสร้อย

WiTThai ตอนนี้ไปสัมภาษณ์ ศ.ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย และ ศ.ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ที่ศูนย์วิจัยมาโนเซ่ (manose) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เนื้อหาในตอนกล่าวถึงขั้นตอนการนำสมุนไพรหรือพืชพื้นบ้านมาตรวจหาสรรพคุณทางยาอย่างเป็นระบบ ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาสารสกัดจากเมือกกระเจี๊ยบเขียวจนกระทั่งสามารถผลิตเป็นน้ำลายเทียมช่วยผู้ป่วยขาดน้ำลายได้ ตลอดจนยังมีคุณภาพดีและราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศด้วย นอกจากนี้อาจารย์ทั้งสองยังเล่าถึงฐานข้อมูลจากตำรายาล้านนาโบราณที่ได้รวบรวมมาตลอดหลายสิบปี จากนั้นใช้คอมพิวเตอร์ช่วยคัดกรองสูตรยาที่พบบ่อย เพื่อนำมาผ่านกระบวนการทดสอบและพัฒนาต่อไป นับเป็นจุดพบกันที่มีประสิทธิภาพระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับภูมิปัญญาโบราณ ซึ่งน้อยคนจะเคยรับทราบมาก่อน งานวิจัยที่พูดถึงในตอนนี้ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในงานวิจัยเด่นของสกว.ประจำปี 2558   WiTThai ตอนนี้ฟีเจอริ่งผลงานของ อ.จีรเดช มโนสร้อย และ อ.อรัญญา มโนสร้อย ว่าด้วยการพัฒนาน้ำลายเทียมจากสารสกัดเมือกกระเจี๊ยบ   ลิงค์ไปเว็บศูนย์วิจัย Manose ลิงค์ไปข่าวงานวิจัยได้รับรางวัลต่างๆ –1,2,3,4 ลิงค์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เดี๋ยวจะทยอยมาลงเพิ่มนะครับ รูปจากวันที่ไปสัมภาษณ์