WiTThai s03e10 – “ควอนตัมสารพัดประโยชน์” คุยกับ อ.วรวัฒน์ มีวาสนา เพื่อนสมัยเด็กที่เป็นนักวิจัยดีเด่น

หมายเหตุ – ใครไล่ฟัง WiTThai ซีซั่นนี้มาเกิน 5 ตอนแล้ว เชิญชวนกรอกแบบสอบถามให้หน่อยนะคร้าบ ทำแป๊บเดียวที่ลิงค์นี้เลย https://forms.gle/kGU5XbdqUq5Jf2Gf8 วิทย์ไทยตอนนี้ สัมภาษณ์เพื่อนวัยเยาว์ของข้าพเจ้าที่เติบโตมาเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาฟิสิกส์ปีล่าสุด รศ.ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา   ถือเป็นการปิดท้าย SS3 กันด้วยบรรยากาศรีแล็กซ์ โดยชม.แรกจะเน้นรำลึกความหลัง ถามประวัติชีวิต การเรียน และเส้นทางสายวิจัย จากนั้นครึ่งหลังจะเข้าสู่วิชาการ การค้นหาปรากฏการณ์แปลกๆ จากโลกควอนตัมฟิสิกส์ แล้วนำมาประยุกต์ใช้เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำยุคราวกับของวิเศษ ใครอยากเข้าใจคำว่า semi-conductor, superconductor, electronics, spintronics, supercapacitor, negative compressibility, superposition, quantum entanglement, quantum computing อีพีนี้จะอธิบายให้ฟังอย่างนุ่มนวล ไปดูรายละเอียดผลงานวิจัยและของอ. วรวัฒน์ต่อได้ที่ http://stdb.most.go.th/scientist_detail.aspx?id=5780   สนับสนุนรายการโดย: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พิธีกรประจำตอน: ดร. แทนไท ประเสริฐกุล, อาบัน สามัญชน ภาพปกโดย: […]

WiTcast – episode 36.2 วิทย์ฐาน แม่เหล็กไฟฟ้า (ภาคบรรลุธรรม)

วิทย์ฐาน ป๋องแป๋งเล่าประวัติการค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้าต่อ / ไมเคิล ฟาราเดย์ / การเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า / การค้นพบของ Lorentz สนามแม่เหล็กดูดหรือผลักประจุที่เคลื่อนที่ / การปฏวัติเทคโนโลยี ยุครับส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / คุณ Hertz / คุณ Guglielmo Marconi / การสื่อสารไร้สาย / วิทยุโทรเลข / อัจฉริยะหนวดงาม James Clerk Maxwell / การรวมแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าด้วยกัน / ไอน์สไตน์ / สัมพัทธภาพ / ความเร็วแสง / การหดสั้น / สรุปความจริงที่ลึกซึ้ง / แรงแม่เหล็กก็คือแรงไฟฟ้า   SHOW NOTE Michael Faraday การเหนี่ยวนำ Electromagnetic induction – ขยับขดลวดผ่านสนามแม่เหล็กให้เกิดกระแสไฟฟ้า คุณ Hendrik Lorentz  ประจุไฟฟ้า […]