Long Take Weekly – คุยข่าวแวดวงบันเทิง + เล่นเกม ‘ให้เลือกระหว่าง’ 23/02/2019

แชร์เรื่องนี้ต่อ

ช่วงแรกทักทาย + เล่าข่าว + อ่านคอมเม้น
การเล่นเกมเริ่มประมาณ 1:30:30