StoryCast 03 – เอือม + โชกุน

แชร์เรื่องนี้ต่อ

StoryCast ตอนนี้ มีคุณท็อปมาอ่านหนังสือ “เอือม” ให้ฟัง + แทนไทและอาบัน อ่านนิยายคลาสสิก “โชกุน”

สนใจสั่งหนังสือ “เอือม” ส่งข้อความมาได้ที่เพจ WiTcast