WiTcast 109.2 – วิทย์ฐาน mineralogy / ทำเพชรจากอัฐิ / ความสามารถใหม่เซลล์มะเร็ง / WiT quizzz

วิดิโอไลฟ์สด TIME STAMPS 0:00 ช่วงน้องบุ้งเล่าวิทย์ฐาน หิน แร่ 35:45 ช่วงน้องบุ้งเล่าเรื่องธุรกิจรับทำเพชรจากเถ้ากระดูก 54:35 ช่วงน้องภัทรเล่าข่าว ความสามารถใหม่ของเซลล์มะเร็ง 1:23:55 พี่แทนเล่าข่าวส่งกล้อง James Webb Space Telescope 1:35:45 WiT Quizzz น้องภัทร ตีมคริสต์มาส 1:48:58 WiT Quizzz พี่แทน ตีมเบบี๋   ลึงค์ที่น้องบุ้งซื้อมาฝากจากกรีก ทำไมอาบันได้ของฝากดีกว่าพวกเราเยอะเลย   น้องบุ้ง เล่าพื้นฐาน Mineralogy แร่คืออะไร   ธุรกิจทำเพชรจากอัฐิมนุษย์       ช่วงน้องภัทรเล่าข่าว ข่าวค้นพบความสามารถใหม่ของเซลล์มะเร็งในการดูดไมโตคอนเดรียจากเซลล์ภูมิคุ้มกัน –1,2   ข่าวเตรียมลุ้นส่งกล้องโทรทรรศน์ James Webb Space Telescope –1,2     WiT Quizzz […]