WiTcast Special – ความรัก สัตว์เลี้ยง และอ็อกซีโตซิน

งานวิจัยหมาเข้าเครื่องแสกนสมอง ผลชี้รักเจ้าของมากกว่าหรือพอๆ กับอาหาร   งานวิจัยให้แมวเลือกระหว่างคนกับของเล่นและอาหาร งานวิจัยแมวอ่านอารมณ์ งานวิจัยวัดระดับอ็อกซิโตซินก่อนและหลังเล่นกับหมา งานวิจัย oxytocin ในแมว –1,2 สัตว์เลี้ยงกับสุขภาพเจ้าของ   เรื่องพฤติกรรมผัวเดียวเมียเดียว (Monogamy) กับอ็อกซีโตซิน –1,2,3 เปเปอร์สรุปงานวิจัยในคน พ่นอ็อกซีโตซินเข้าจมูกแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง