WiTcast 112 – คุยเรื่องสัตว์เลี้ยง-สัตว์ป่า กับ จุ๊ Love Wildlife

แขกรับเชิญตอนนี้คือจุ๊จากมูลนิธิ Love Wildlife จ้า TIME STAMPS 0:00 ทักทาย แนะนำตัวน้องจุ๊ และ Love Wildlife 27:07 เข้าเรื่องปัญหาคนเอาสัตว์ป่ามาเลี้ยงโดยไม่เข้าใจ / พี่แทนเล่าเรื่องนกฮูกกุ๊ปตะ 43:42 เข้าเรื่องนางอาย (Slow Loris) ทำไมถึงไม่ควรเลี้ยง 1:01:00 ปัญหาเลี้ยงนากแล้วดุ 1:06:03 เฟอเร็ต แพรรี่ด็อก กิ้งก่า เลี้ยงได้มั้ย 1:09:59 ปัญหาการปล่อยสัตว์กลับคืนเข้าป่า และการทำศูนย์รับดูแล 1:14:31 การตัดเขี้ยวเล็บสัตว์ 1:16:22 เลี้ยงเสือ + ที่เที่ยวที่ให้ถ่ายรูปกับสัตว์ 1:22:47 สถานแสดงสัตว์น้ำ วาฬ โลมา 1:27:30 คำแนะนำสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ป่าอยู่ตอนนี้แล้วเลี้ยงต่อไม่ไหว 1:30:05 แนะนำสารคดี Black Fish, The Cove, Virunga 1:33:13 เสริมเรื่องนางอายเลียนแบบงูเห่า 1:42:15 ตัวอย่างคนอยู่ร่วมกับนางอายแบบธรรมชาติ 1:45:04 […]