Long Take 25 – อากู๊นา พี่ตุ้มมา / รีวิว Lion King / Spider-Man: Far From Home + รีวิวการผ่าต้อ & การผ่าเล็บขบ

TIMESTAMPS 4:38 พี่ตุ้มรีวิวการผ่าต้อ 18:07 Toy Story 4 26:22 คุณแจ็ครีวิวการผ่าเล็บขบ 38:05 คุณส้มเป็น Office Syndrome 44:12 The Lion King 1:13:40 ANNA 1:17:01 The Current War 1:22:52 แสงกระสือ ทาง Netflix 1:46:25 ความรู้สึกพี่ตุ้มกับ Game of Thrones ซีซัน 8 1:56:57 Stranger Things ซีซั่น 3 ทาง Netflix 2:07:02 Barry ทาง HBO 2:08:22 When They See Us ทาง Netflix 2:09:37 Dark ทาง […]

WiTThai – s01e05 “ตุ้มซัง สังคมศาสตร์” กับพี่ตุ้ม เอกสิทธิ์ หนุนภักดี

แขกรับเชิญของ WiTThai ตอนนี้คือดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี (ชื่อเล่นพี่ตุ้มซัง) ตัวแทนนักวิชาการรุ่นใหม่ผู้มีบทบาทร่วมดูแลและประสานงานโครงการวิจัยต่างๆ ของสกว.ในสายสังคมศาสตร์มานานหลายปี การอัดเสียงสัมภาษณ์เกิดขึ้นที่ห้องอัดของทีมงาน WiTcast เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 สำหรับเนื้อหาในตอน ดร.เอกสิทธิ์ ได้อธิบายให้เห็นภาพรวมของแวดวงวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งปกติจะได้รับการพูดถึงน้อยกว่าด้านวิทยาศาสตร์ ประเด็นที่พูดไล่เรียงตั้งแต่สังคมศาสตร์คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร สกว.สนับสนุนงานวิจัยสังคมศาสตร์แบบไหน และมีหลักคิดในการเลือกสนับสนุนงานวิจัยอย่างไร จากนั้นจึงยกตัวอย่างโครงการวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคมมาก เช่น สันติวิธี ความรุนแรงและสังคมไทย โดยศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ การทุจริตจำนำข้าว การคอร์รัปชั่นกรณีศึกษา : โครงการจำนำข้าวทุกเมล็ด โดย รศ. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร และตัวอย่างสุดท้ายได้แก่โครงการที่ดร.เอกสิทธิ์เป็นผู้ดูแลเอง คือโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น รายการตอนนี้นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้ฟังส่วนใหญ่ที่ไม่เคยรับทราบเกี่ยวกับงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ตลอดจนบทบาทของสกว.ในส่วนนี้มาก่อน SHOW NOTE WiTThai ตอนนี้ฟีเจอริ่งพี่ตุ้มซัง เอกสิทธิ์ หนุนภักดี ในฐานะนักวิชาการสายสังคมศาสตร์ (Social Science) ที่ดูแลโครงการวิจัย+ช่วยประสานงานให้สกว.อยู่นะฮะ ฟังพี่ตุ้มเล่าตั้งแต่ภาพกว้าง สังคมศาสตร์คืออะไร กำเนิดมายังไง ครอบคลุมอะไรบ้าง จากนั้นพรรณนาเรื่อยไปถึงความน้อยเนื้อต่ำใจของนักสังคมศาสตร์ ถกเถียงประเด็นคุณค่างานวิจัยสำคัญที่ตรงไหน ทำไมต้องสนับสนุน ก่อนจะเจาะเข้าสู่ตัวอย่างโครงการวิจัยสังคมศาสตร์เด่นๆ ของสกว. อาธิ […]