WiTcast 81 – “ศาสนากับการสื่อสารเพื่อสันติ” คุยกับอ.สุชาติ เศรษฐมาลินี

โลกศาสนาประสบปัญหาหนึ่งมาโดยตลอด นั่นคือการที่ศาสนิกจำนวนหนึ่งมักเอาหลักคำสอนหรือบางถ้อยคำในคัมภีร์ไปใช้อ้างสนับสนุนความรุนแรง สนับสนุนการกดขี่ทางเพศ กีดกันคนต่างศาสนา หรือกระทั่งอ้างปฏิเสธหลักสิทธิมนุษยชนที่ทั่วโลกยอมรับ  ทว่า บ่อยครั้งคนที่รับไม่ได้กับปัญหาเหล่านี้มากที่สุด ก็คือคนที่อยู่ในศาสนานั้นเอง คนที่ไม่พึงพอใจกับภาพลักษณ์และความเข้าใจผิดเพี้ยนของศาสนาที่ตัวเองรัก คนที่เห็นอกเห็นใจผู้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในนามของหลักคำสอน จนอยู่เฉยไม่ได้ ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่าง แขกรับเชิญของรายการวันนี้คือหนึ่งในตัวแทนของคนแบบนั้น อาจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี นักวิชาการชาวมุสลิม หัวหน้าสาขาวิชาการสร้างสันติภาพ ม.พายัพ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฟังอาจารย์แล้วได้แง่คิดเต็มอิ่มเกี่ยวกับด้านที่งดงามของศาสนาอิสลาม รวมทั้งวัฒนธรรมการยอมรับในความแตกต่าง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แม้งานของอาจารย์จะยาก แต่แสงแห่งความหวังยังมีให้เห็นทุกวัน หนังสือที่อาจารย์เขียนชื่อ “นัยนามแห่งอิสลาม” บทสำรวจคำสอนอิสลาม ว่าด้วย สันติภาพ ความรุนแรง ครอบครัว และสตรี สนใจมาสอบถามได้ทางเพจ WiTcast