WiTdrive 01 – บทสนทนาระหว่างขับรถ ว่าด้วยความรัก ความฝัน และวันวานแห่งวัยเยาว์

  รูปประกอบตอนนี้เป็นการรีแล็กซ์ที่แหลมแม่พิมพ์ละกันนะฮะ   เพลงเริ่มต้น เพลงจบ พฤหัส 19 ที่ผ่านมา พวกเราเดินทางไประยอง เพื่ออัด WiTThai ที่สถาบัน VISTEC ขากลับแวะแหลมแม่พิมพ์ รีแล็กซ์… ระหว่างขับรถได้ WiTdrive มาหนึ่งตอน ใครนอนดึกติดตามฟังได้คืนนี้ฮะ Posted by WiTcast on Saturday, 21 May 2016 ตอนพิเศษ WiTdrive – บทสนทนาระหว่างขับรถว่าด้วยความรัก ความฝัน และวันวานแห่งวัยเยาว์ http://witcastthailand.com/witcastspecial-witdrive01/ Posted by WiTcast on Saturday, 21 May 2016