WiTdaily 008 – วิกฤติสายตาสั้นระบาด

บทความของ Nature เกี่ยวกับสายตาสั้นระบาด ข่าววิกฤติสายตาสั้นที่สิงคโปร์ และการรณรงค์ให้เด็กทำกิจกรรมนอกห้อง –1,2 เปเปอร์ที่ศึกษาสายตาสั้นในสิงคโปร์ –1,2 งานวิจัยที่เห็นตรงข้ามก็มีนะ  –1