WiTdaily 008 – วิกฤติสายตาสั้นระบาด

แชร์เรื่องนี้ต่อ

บทความของ Nature เกี่ยวกับสายตาสั้นระบาด

ข่าววิกฤติสายตาสั้นที่สิงคโปร์ และการรณรงค์ให้เด็กทำกิจกรรมนอกห้อง –1,2

เปเปอร์ที่ศึกษาสายตาสั้นในสิงคโปร์ –1,2
งานวิจัยที่เห็นตรงข้ามก็มีนะ  –1