WiTcast 107 – Long Covid อย่าลองดีกว่า ft.หมอแน็ทสายดาร์ก, มารีญา สามัญชน, และคุณโก้ Zero Covid

ช่วงนี้เริ่มเป็นที่ปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆ ว่าคนที่เป็นโควิด ต่อให้หายแล้วก็ยังสามารถมีอาการเรื้อรังตามมาได้อีกยาว (เรียกว่า Long Covid) ซึ่งบางอย่างเป็นอาการที่เรานึกไม่ถึงเลยเช่นปวดข้อ สมองตื้อ คิดตัดสินใจช้าลง ไตเสื่อม เหนื่อยง่าย และอื่นๆ อีกมากมาย กระทั่งอาจจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็ง ลองมาฟังข้อมูลจากคุณโก้ คุณหมอแนท (เพจหมอสายดาร์ก) และจากประสบการณ์ตรงของคนไข้สองท่าน ฟังแล้วจะรู้สึกว่าลองโควิดนี่ “อย่าลองดีกว่า” มันไม่คุ้มเลยจริงๆ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ ใครที่ยังไม่เป็นก็ขอให้รอดปลอดภัยต่อไป และอย่าเพิ่งประมาทเรื่องการป้องกันตัวกันนะครับ  มีวัคซีนแล้วก็อย่าเพิ่งตายใจนะ ด้วยความปรารถนาดีจาก WiTcast   วิดิโอการไลฟ์สด ภาพสรุปอาการ Long Covid ต่างๆ และโอกาสเกิด (อ้างอิง https://www.nature.com/articles/s41598-021-95565-8) กราฟแสดงยอดผู้ป่วยของสิงคโปร์หลังคลายมาตรการป้องกัน (อ้างอิง Ourworldindata.org)   เว็บไซต์ https://patientresearchcovid19.com/ ที่รวบรวมข้อมูลอาการโควิดจากผู้ป่วย   ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจ Zero Covid Thailand