WiTcast 97.1 – คุยกับน้องบุ้ง สาวสายสั่นผู้มาสมัครเข้า A.N.U.S. / วิทย์ฐาน Seismology : เรารู้ได้ยังไงว่าแกนโลกแข็งหรือเหลว

  แขกรับเชิญที่มาขอสมัครเข้า A.N.U.S. ของเราในตอนนี้คือ “น้องบุ้ง” ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แผ่นดินไหวและคลื่นความสั่นแบบต่างๆ จะสะเทือนเอนุสแค่ไหน ไปติดตามกัน ช่วงแรก แนะนำตัว + คุยประวัติการเรียนของน้องบุ้ง 1:09:35 เข้าเนื้อหาเรื่ององค์ประกอบภายในโลก และสิ่งที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหว 1:39:14 เข้าเนื้อหาเรื่องคลื่นความสั่นของแผ่นดินไหว (seismology)   คลิปวิดิโอไลฟ์สด   สไลด์ของน้องบุ้ง + ภาพประกอบสิ่งที่พูดถึงในตอน       kola superdeep borehole