WiTcast Special – “วิทยาศาสตร์ของ Ant-Man” จัดสดที่มหาวิทยาลัยบางมด

WiTcast Special Live!!! ตอน “คนเล็กมดโต” วิทยาศาสตร์ของ Ant-Man และการย่อขยายส่วน + มีเล่าเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับมดเพียบ ไม่อยากให้พลาด Slide ประกอบช่วง ชีวะบันเทิงของมด   ภาพบรรยากาศวันงาน WiTcast Special Live!!! ตอน "คนเล็กมดโต" วิทยาศาสตร์ของ Ant-Man และการย่อขยายส่วน + มีเล่าเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับมดเพียบ… Posted by WiTcast on Wednesday, January 6, 2016