Thronecast – รีวิว & รีแค็ป Game of Thrones ฟินาเล่ s08e06 “The Iron Throne” ฟีเจอริ่ง ภูมิจิต & เพนกวินวิลล่า & จอร์จ อาอา มาตีน

แชร์เรื่องนี้ต่อ

 

วิดิโอ Live