WiT News 01/09/2020 – 3D Printing / ท่านั่งขี้ / มิตรภาพในหมู่ค้างคาวดูดเลือด

แชร์เรื่องนี้ต่อ

เวอร์ชั่นวิดิโอ

 

ข่าว 3D ปรินต์บ้าน –1,2

3D ปรินต์ด้านการแพทย์ในเมืองไทย –1,2

ท่านั่ง 3d-ปรินต์ชีวภาพ อาจมีผลต่อองศาลำไส้และสุขลักษณะ –1,2,3

 

มิตรภาพที่ยืนยาวในหมู่ค้างค้าวดูดเลือด – 1,2